mi verujemo u ono što projektujemo

We design power

Triangles Project, projektni biro, osnovan je sa idejom, da se kroz projekte, želje investitora pretoče u stvarnost. Sa inovativnim pristupom problematici i izradi tehničkih rešenja uspeli smo za kratko vreme da postanemo prepoznatljivi i traženi u delu projektovanja elektroenergetskih objekata i elemenata elektroeenrgetskog sistema. Uz stalnu edukaciju, saradnju sa eminentim projektantima, dobili smo veliki broj zadovljnih klijenata čija preporuka je osnov daljeg razvoja.

Kroz rad na projektima, javila se potreba da se isti i izvedu, tj da se projektovani objekti i izgrade. Odatle se došlo na ideju da se pored projektovanja Triangles Project uključi i u izgradnju istih. Sada smo u mogućnost da klijentima ponudimo izgradnju elektroenergetskih objekata, elektroinstalacija, gromobrana i drugo, po sistemu “ključ u ruke”. Jedina obaveza potencijalnih investitora je da nam da ovlašćenje i sve ostalo je na nama. Priprema investicione dokumentacije , vođenje kompletne procedure kroz sistem CEOP, izgradnja objekta i ishodovanje Upotrebne dozvole,  daju uslugu koja je jedinstvena na našem tržištu i koja olakšava svakodnevnicu investitorima, a opet garantuje da se kompletan proces prati i zaokružuje na najefikasniji način. 

Vršimo projektovanje i izgradnju sledećih objekata:

  • Svih tipova trafostanica
  • Viskokonaponskih podzemnih i nadzemnih vodova
  • Niskonaponskih podzemnih i nadzemnih vodova
  • Elektroinstalacija stambenih i poslovnih objekata
  • Gromobrana
  • Solarnih elektrana
Projects
Employees
+
Contractors
+
Publications

The Team

Michael Stone

Developer

Ava Johnson

Design

Milla Vitch

Project Lead

Arnold Pettis

Finishing

Close Menu