ELEKTROINSTALACIJE

Triangles Project nudi uslugu projektovanja elektroinstalacija na Vašim stambenim i poslovnim objektima, brzo, pouzdano i provereno.

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI (EEO)

Vršimo projektovanje svih tipova transformatorskih stanica i priključnih vodova. Idejna rešenja su uvek usaglašena sa stvarnim potrebama korisnika, uz stalan konslating i optimizaciju između želja i potreba investitora. Ovakav pristup doprinosi velikoj uštedi u samoj investiciji i optimizaciji troškova buduće eksploatacije EEO. Vršimo projektovanje objekata 20, 10 i 0,4 kV i delova objekata (vn ćeliju u objektima 35/10 i sl.).

GROMOBRANI

Vršimo projektovanje gromobrana kada oni nisu odrađeni kroz projekte elektroinstalacija. Na zahtev korisnika definišemo koji će tip gormobrana biti ugrađen, uz sagledavanje trenutnih i budućih potreba na štićemo području.

SOLARNE ELEKTRANE

Prateći aktuelne trendove u razvoju kapaciteta obnovljivih izvora električne energije nudimo i uslugu projektovanja Solarinh elektrana, uz prethodno besplatnu izradu Elaborata o isplativosti jednog takvog projekta.

OSTALO

Pored svih navedenih objekata za koje vršimo projektovanje, takođe, vršimo projektovanje i objekata kao što je Javna rasveta, elektroinstalacije fontana i slično.

Close Menu